Geri
Uygulamanın ve Verinin Sahibi

Fikri Mülkiyet

Temel kural Kuika Designer da geliştirdiğiniz veri/bileşen/ekranlar size aittir.

Kuika 101
Başlangıç
Bileşenler
Kodu Dışa Aktarın
Layout ve Tasarım
Ortak Çalışma
Prototipleme
S.S.S.
Yenilikler
Çalışma Alanı İşlemleri
Şablonlarla Çalışma