Geri
Styling / Stiller Paneli

Components / Bileşenler ekranı ile eklenen bileşenlerde ki görsel anlamdaki düzenleme seçenekleri geliştirme ekibi tarafından belirlenir. Her bileşen tipi için Styling bölümü aktif veya pasif olabilir.

Position

Seçili bileşene ait Margin ve Padding boşlukları ve boyutlandırma (width/height) için düzenleme seçenekleri bulunur. Bileşen tanımlaması yapılırken benzer ayarlar eklenmiş olsa da sonrasında ek düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Text

Text veya içeriğinde metin bulunan (buton gibi) bileşenlerde metinler üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Font : Default olarak tanımlanan bileşenler üzerindeki metinlerin fontlarını değiştirebilirsiniz. Örn: bir başlık için farklı bir font tipi tercih edilebilir.

Style : Ön tanımlı olarak gelen font stilini değiştirebilirsiniz. Seçili fonta göre buradaki stillerin sayısı değişmektedir.

Size/Color : Metnin boyutunu ve rengini değiştirebilirsiniz. Boyutunu değiştirebilmek için yazdığınız değerin birimini pt, px, em ve rem tiplerinden birini seçebilirsiniz. Metin rengi için ise Açılan Color Picker penceresinden renk seçici, HSV, RGB veya HEX code ile belirleyebilirsiniz.

Spacing : Satır aralığı (leading) ve harf aralığı (kerning) ayarlaması yapabilirsiniz.

Options : Yazının Bold (kalın), Italic (Yatık), Underline (Alt Çizgi), Strikethrough (Üzeri çizgili), Normal Casing, Uppercase (Hepsi büyük harf), Lowercase (Hepsi küçük harf) ayarlaması yapabilirsiniz.

Align : Paragraf hizalamasını sola yaslı, ortalı, sağa yaslı ve iki yana yaslı olarak ayarlayabilirsiniz.

Fill

Gövde rengini belirlediğiniz ayarlardır. Color Picker ile renk seçebilir veya HEX kodunu yazarak ekleyebilirsiniz.

Border

 • Color : Border rengini belirlediğiniz alandır. Color Picker ile renk seçebilir veya HEX kodunu yazarak ekleyebilirsiniz.
 • Width : Border’a ait kalınlık ayarlaması yapabilirsiniz. Kilit kapalı iken verdiğiniz bir değer tüm kenarlara uygulanır. Kilit açıksa her kenar için ayrı ayrı değer kalınlık ayarlaması yapabilirsiniz.
 • Radius : bileşenin köşelerine yuvarlama verebilirsiniz. Kilit kapalı iken verdiğiniz bir değer tüm köşelere uygulanır. Kilit açıksa her köşe için ayrı ayrı yuvarlama değer girişi yapabilirsiniz.
 • Style : Border’ın tipini belirleyebilirsiniz. düz, tire, nokta veya çift çizgili olarak ayarlama yapılır.
 • Shadow

 • Color : Renk kutusuna tıklayarak açılan Color Picker penceresi ile renk seçici, HSV, RGB veya HEX code ile gölgenin rengini belirleyebilirsiniz.
 • X : Ordinat da ki X eksenini temsil eder ve gölgenin ilgili bileşenden x yönünde yatay uzaklığını tanımlarsınız. Girdiğiniz sayısal değere karşılık birimi pikseldir.
 • Y : Ordinat da ki Y eksenini temsil eder ve gölgenin ilgili bileşenden y yönünde düşey uzaklığını tanımlarsınız. Girdiğiniz sayısal değere karşılık birimi pikseldir.
 • B : Blur değerini tanımlarsınız. Bu ekleyeceğiniz gölgenin kenar keskinliğini ayarlamanızı sağlar. Çoğunlukla yumuşak gölgeler için 16-32 px aralığı kullanılır. Girdiğiniz sayısal değere karşılık birimi pikseldir.
 • S : Spread ile gölgenin yayılımını belirleyebilirsiniz. Bu yayılım ile gölgenin X ve Y dışında bir dışa doğru artırımı sağlanır. Ek Blur (B) seçeneği ile yayılım kenarları yumuşatılabilir.
 • Kuika 101
  Başlangıç
  Bileşenler
  Kodu Dışa Aktarın
  Layout ve Tasarım
  Ortak Çalışma
  Prototipleme
  S.S.S.
  Yenilikler
  Çalışma Alanı İşlemleri
  Şablonlarla Çalışma