Geri
Özellikleri Ayarlama

Ekran ve bileşenlere ait özellikleri Properties paneli ile yapabilirsiniz. Bu panel ile gelen özellikle listesine baktığımızda ise seçili ekran/bileşene göre değişecektir. Kuika Designer da ön tanımlı gelen bileşenlere için önceden hazırlanmış özellikleri bulunur. Bu bileşenlerin veya sizin ekleyeceğiniz yeni bileşenlerin özellikleri azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Esnek bileşen alt yapı mimarisiyle ihtiyaçlarınıza özel olarak ayarlamalar yapabilirsiniz.

Properties paneli ile ayarlama tipleri ise;

  1. Hazır yapılandırma tipindeki ayarlama alanlar
  2. Text field / Yazı alanı : Seçili bileşen üzerindeki label/placeholder gibi metin içerikleri, boyut gibi özel sayı giriş veya link/source temelli URL girişi gibi özellikler için kullanılabilir.
  3. Dropdown / Açılır liste : İlgili bileşene ait birincil/ikincil gibi yapısal tipleri, size veya şekil gibi tiplere ait ayarlamalr yapabilirsiniz.
  4. Toggle / Switch : Bir özelliği aç/kapat gibi anahtarlama için kullanırsınız.
  5. Multiline Text Area / Çok satırlı Metin Giriş Alanı : Uzun metinler de çok satırlı metin girişinin sağlandığı bölümlerdir.

Kuika 101
Başlangıç
Bileşenler
Kodu Dışa Aktarın
Layout ve Tasarım
Ortak Çalışma
Prototipleme
S.S.S.
Yenilikler
Çalışma Alanı İşlemleri
Şablonlarla Çalışma