Geri
Onay Akışı

Hazırladığınız ekranları Onay süreci ile ekip içinde kişi veya roller bazında onay alabilirsiniz.

Onay sürecinin planlaması New Project açılır penceresi üzerinden yapılır. Burada onay işlemi yapılırken ekip/kişi bazında adımlar belirlenebilir. Onay sürecinde her adım onaylandıktan sonra bir sonraki onay adımına yönlendirilir. Adımların herhangi birinde RED alındığında ise onay süreci duracak ve onaya gönderen tarafından tekrar oany sürecine alındığında ilk adımdan başlayacaktır.

Onay adımı içinde belirlenen kullanıcılar ve/veya roller içindeki kullanılardan birinin onay vermesi durumunda otomatik olarak sonraki adıma geçer.


Kuika 101
Başlangıç
Bileşenler
Kodu Dışa Aktarın
Layout ve Tasarım
Ortak Çalışma
Prototipleme
S.S.S.
Yenilikler
Çalışma Alanı İşlemleri
Şablonlarla Çalışma